Hjem Bestyrelsen

alt
Bestyrelsen består af:

Claus Niller, formand
Tobias Erland Axelsen, elevrepræsentant og næstformand
Teit Kanstrup, forældrerepræsentant
Esben Danielsen, forældrerepræsentant, suppleant
Kristoffer Kejser, forældrerepræsentant, suppleant
Per Skovgaard Rosen, forældrerepræsentant, suppleant
Kasper Broeng, folkeskolelederrepræsentant
Henrik Stougaard, repræsentant fra byrådet (Ø)
Bente Dieckmann, repræsentant fra byrådet (A)
Brian Mortensen, repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget
Gertie Johnsson, personalerådsformand
Anders Hvidberg-Hansen, lærerrepræsentant
Astrid Bondo Nielsen, Astrid Christine Bay, Johan William Colding, Mads Østergaard, elevrepræsentanter
Niels-Erik Mogensen, souschef
Tom Henriques, leder

 

» Bestyrelsesmøder 2016-17

 

» DAMUSA
Dansk Musikskolesammenslutning, er landsorganisationen for de musik- og kulturskoler, der virker i overensstemmelse med musikloven. DAMUSA arbejder for at få de bedst mulige forhold for at skabe et levende dansk musikliv.