Hjem Bestyrelsen

alt
Bestyrelsen (2018-21) består af:

Claus Niller, formand
Thorkild Franck, forældrerepræsentant og næstformand
Marie Paldam Folker, forældrerepræsentant
Kasper Broeng, folkeskolelederrepræsentant
Henrik Stougaard, repræsentant fra byrådet (Ø)
Marianne Kiærulff, repræsentant fra byrådet (V)
Brian Mortensen, repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget
Gertie Johnsson, personalerådsformand
Anders Hvidberg-Hansen, lærerrepræsentant
Lars Pantleon, elevrepræsentant
Lukas Leth, elevrepræsentant
Niels-Erik Mogensen, souschef
Tom Henriques, leder

» Bestyrelsesmøder 2017-18

 

» DAMUSA
Dansk Musikskolesammenslutning, er landsorganisationen for de musik- og kulturskoler, der virker i overensstemmelse med musikloven. DAMUSA arbejder for at få de bedst mulige forhold for at skabe et levende dansk musikliv.