Hjem Bestyrelsen

Valg til bestyrelsen 2018

Kære elever og forældre i Roskilde Musiske Skole

Hvert 4. år er der valg til Roskilde Musiske Skoles bestyrelse. Der skal vælges 2 forældre samt 2 suppleanter (gerne flere) og 2 elevrepræsentanter.

Meld dig som kandidat
Brænder du for at få indflydelse i en spændende musisk skole, kan du melde dig som kandidat til bestyrelsen som forældre- eller elevrepræsentant.
Som forældre: Fortæl om dig selv og dit barns gøren og laden i Roskilde Musiske Skole, og lad os høre lidt om dine tanker i forhold til at indgå i bestyrelsesarbejdet.
Som elev: Fortæl lidt om dig selv og dine tanker om det at gå i musik- eller billedskole.

Skriv til Musisk Skoles souschef Niels-Erik Mogensen pr. mail til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
senest tirsdag den 19. december 2017 kl. 12:01.

Valghandling
Fra mandag d. 8. januar – mandag d. 15. januar kl. 12.
Her på hjemmesiden vil de opstillede kandidater få plads til at fortælle om sig selv. Selve valghandlingen foregår også her på hjemmesiden mellem den 8. og 15. januar kl. 12. Her kan du stemme på én af de opstillede forældrekandidater. Ved afstemningen får du brug for dit barns elevnummer, som er adgangsgivende for valghandlingen. De 2 forældrekandidater med flest stemmer kommer i bestyrelsen. De efterfølgende kandidater bliver suppleanter. Det samme princip er gældende for elevrepræsentanterne.

Bestyrelsen
I Roskilde Musiske Skole er bestyrelsen det øverste organ, og har det overordnede ansvar for skolens virksomhed indenfor de af byrådet fastsatte rammer. Der ud over skal bestyrelsen bl. a.:

    • afgive udtalelse og stille forslag til byrådet om alle spørgsmål, der vedrører Roskilde Musiske Skole.
    • skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som af byrådet forelægges den til udtalelse.
    • indstille til byrådet ved ansættelse og afskedigelse af Roskilde Musiske Skoles leder.
    • etc.

» Læs mere om bestyrelsen og valget her

Roskilde Musiske Skole i Alle Tiders Musikby
Byrådet i Roskilde har netop vedtaget en musikhandleplan og musikbystrategi ”Alle Tiders Musikby”. Det er en handleplan, hvor Roskilde Musiske Skole spiller en vigtig rolle. Vi har mange gode samarbejdspartnere –
nogle aktører, hvor vi i et spændende samvirke, skal agere og præge indhold og rammer i et stærkt musikmiljø. Her er gode muligheder for, som medlem af bestyrelsen, at være med i de vigtige beslutninger.

Det praktiske
Vi holder 5-6 aftenmøder pr. sæson fra kl. 19 – 21:30. Typisk ligger møderne i januar, marts, begyndelsen af maj, slutningen af juni, august og i slutningen af oktober.
Konstituering af ny bestyrelse sker på møde den 18. januar 2018.