Hjem Musikklassen på Østervangsskolen

Roskilde Musikklasse på Østervangsskolen

MØ på skovtur i Smidstrup
Billede fra skovtur 2017

» Optagelse og kriterier for optagelse 2017

» Flyer om Roskilde Musikklasse

Musikbyen Roskilde har fået en Musikklasse. I august 2016 startede 25 elever i en ikke helt almindelig 7. klasse på Østervangsskolen. Det ualmindelige ved klassen er, at eleverne er kommet fra 12 kommunale og en enkelt privatskole for at gå sammen i netop dén klasse. Hvorfor? Fordi de ikke kan lade musikken ligge. Fordi de ikke kan få nok af det musisk-kreative liv i deres dagligdag, og at de derfor ønsker at bruge både mere skoletid og fritid på musikken.

Elevernes eget ønske om mere musik er ikke den eneste årsag til, at de nu er begyndt en ny skolehverdag, hvor musikken gennemsyrer alle fag, og hvor de musiske fag både i mængde og tyngde er på højeste niveau med tæt kontakt til den kunstneriske virkelig uden for skolen. Nej, de er blevet optaget ved en prøve i musikalske færdigheder, samarbejdsevner og engagement – de samme kompetencer, der i de kommende tre skoleår skal bygges videre på og styrkes gennem daglige og ugentlige møder med rollemodeller, mentorer, lærere, mestre og inspiratorer, som alle har det til fælles, at de deler elevernes kærlighed til musikken.

Slide 14 Ved klaveret rundkreds


 Overskrifterne for det musikfaglige indhold i Musikklassen:

  • - Mentorordning: eleverne får ekstra tid med deres instrumentallærer eller anden mentor, som har fokus på elevens individuelle musikalske udvikling
  • - Projektuger: der arbejdes i dybden med at skabe og udøve musik i fællesskab
  • - Krop & Bevægelse: ugentlig danse- og bevægelsestræning
  • - Stemme: fælles sang, kor og stemmetræning
  • - Rytme: kropslig rytmisk træning og trommeworkshops
  • - Musikalsk begrebsdannelse: musik som kommunikation, performance, kunstnerisk udtryk, medie til selvudvikling, kulturelt kit og professionelt erhverv
  • - Musikkundskab: musikhistorie, æstetik, teori & hørelære
  • - Ekskursioner: musikalske oplevelser som koncerter, danse- og teaterforestillinger, lydkunstudstillinger samt praktikbesøg på musikrelaterede arbejdspladser
  • - Stjernestunder: meet-the-artist, master classes og andre kunstnermøder

Herudover arbejdes der tværfagligt med musikken som medie, ingrediens eller genstand for undersøgelser i de naturvidenskabelige, sproglige og samfundsorienterede fag.


En ikke helt almindelig 9. klasse har afgangsprøver juni 2019. De seneste tre år er eleverne konstant blevet udfordret på deres musikalitet - deres teknik, teori, historiske perspektiv og praktiske færdigheder udi de musiske discipliner er udviklet sideløbende med de almene fag i folkeskolen, og dette har givet dem et valg: Skal deres stærke musikalske kompetencer være bestemmende for deres videre valg af studie og karriere? I så fald er de klædt bedre på end de fleste afgangselever fra folkeskolen, for de har fået og udnyttet muligheden for at fordybe sig i den skabende musiks mangfoldighed af udtryk. Og vælger de ikke musikkens vej, har de fået styrket en sanselighed og indsigt, der kommer dem til gode resten af livet. I alle dets forhold.


Slide 15 Pa musiktrappenMusikklassen på Østervangsskolen realiseres i samarbejde med Roskilde Musiske Skole og Aaben Dans, Kulturskolen, Ragnarock, Gimle, Museet for Samtidskunst, Roskilde Synger, Schubertiaden, Folk Roskilde samt Roskilde Musikforening.

Kontakt kunstnerisk leder Anders Hvidberg for yderligere info: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

» Se hvordan det hele startede med "Optakten" i 2015