Hjem Rytmik

alt 

 alt

Generelt

Rytmik er en betegnelse for undervisning i musik og bevægelse, og foregår på hold.
Gennem sang, sanglege, bevægelseslege, dramalege og spil på rytmeinstrumenter og stavspil, samt brug af diverse redskaber så som bolde, tørklæder mm. vil eleverne arbejde med pulsfornemmelse, rytme, dynamik, klang, melodi samt fantasi, kropsbevidsthed og musikalsk udtryk.
Rytmikundervisningen stimulerer børnenes naturlige interesse og evne for musik, styrker den sociale og følelsesmæssige kompetence samt udviklingen af krop og sanser.
Undervisningen giver et godt fundament for den videre udfoldelse i Roskilde Musiske Skole.

Rytmikafdelingen har pt. 6 forskellige typer undervisning:

 • Babyrytmik, Kildegården
 • Forældre/barn rytmik, 2-5/6 årige børn, Kildegården
 • Forældre/barn rytmik, 3-5 årige børn, Trekronerskolen
 • Rytmik for indskolingens 1. trin (0. klasse) i skoletiden
  (kræver ingen tilmelding, dog undtaget elever på Skt. Josefs Skole)
 • Rytmik for 1. kl. på elevens skole efter skoletid
 • Rytmik for 2. kl. på elevens skole efter skoletid
 • Rytmik for 3. kl. på elevens skole efter skoletid

Rytmik i 3. klasse

Som noget nyt i Roskilde Musiske Skole tilbydes nu rytmik i 3. klasse. Med udgangspunkt i en kreativ og legende læringsproces arbejdes der med:

 • Musikforståelse, musikindlevelse og musikoplevelse.
 • Bevægelse
 • Spil på instrumenter
 • Musikteori og hørelære
 • Musik, leg og bevægelse
 • Nodelære og musikkens grundbegreber
 • Komposition og direktion

Musikalsk spænder undervisningen over mange genrer - fra klassisk til rytmisk musik.
Rytmik i 3. klasse er en oplagt mulighed for at lære og være i musikkens verden, i en kreativ atmosfære, hvor musikglæde er omdrejningspunktet.

Skolereformen

I forbindelse med indføringen af den nye skolereform, har byrådet vedtaget, at der bliver indført obligatorisk rytmik i indskolingens 1. trin (0. klasse) efter sommerferien 2014.
Rytmikundervisningen for 1. og 2. klasse fortsætter som hidtil, hvor tilmelding foregår via menuen til venstre "Tilmelding til 2016-17".

alt

Babyrytmik

På babyholdene skal vi synge, lege, lave remser, rytmer, motorik, sanselege, sanglege, danse og meget andet! Der fokuseres på kropslig og rumlig fornemmelse, kontakten mellem forældre og barn samt tidlig sprog- og rytmestimulering.
Børnene må tage både mor og far med - eller bare den ene. Det anbefales at man møder op i tøj, der er godt at røre sig i, samt at man medbringer et tæppe til barnet.

Sæson 2016-17
Kom og syng, leg, spil, sans og dans!
Rytmik udvikler barnets motorik, balance, sprog, rytmesans og meget mere!

Hold for børn og deres voksne:

Hold for 2-5 mdr.
Torsdag kl. 10.10-10.55

Hold for 6-11 mdr.
Torsdage kl. 09.20-10.05

Hold for 1-årige
Torsdage kl. 08.30-09.15

Der bliver undervist i 15 uger med start torsdag den 5. januar 2017.
Bemærk at der ikke er undervisning i uge 7 og 8.
Sidste undervisningsgang er den 4. maj 2017.

Betaling til babyrytmik er 1 rate som opkræves pr. 01.04.2017
Der er ingen refusion ved evt. udmeldelse. Pris kr. 440,00 (+ kr. 50,00 i kopi-afgift for nytilmeldte).

Undervisningen foregår på Kildegården, Helligkorsvej 5, 2. sal, Lokale 1

Max antal deltagere: 12 børn pr. hold

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf. 46 31 41 35