Hjem Rytmik

alt 

 alt

Generelt

Rytmik er en betegnelse for undervisning i musik og bevægelse, og foregår på hold.
Gennem sang, sanglege, bevægelseslege, dramalege og spil på rytmeinstrumenter og stavspil, samt brug af diverse redskaber så som bolde, tørklæder mm. vil eleverne arbejde med pulsfornemmelse, rytme, dynamik, klang, melodi samt fantasi, kropsbevidsthed og musikalsk udtryk.
Rytmikundervisningen stimulerer børnenes naturlige interesse og evne for musik, styrker den sociale og følelsesmæssige kompetence samt udviklingen af krop og sanser.
Undervisningen giver et godt fundament for den videre udfoldelse i Roskilde Musiske Skole.

Rytmikafdelingen har pt. 6 forskellige typer undervisning:

 • Babyrytmik, Kildegården
 • Voksen/barn rytmik, 2-5/6 årige børn
 • Rytmik for indskolingens 1. trin (0. klasse) i skoletiden
  (kræver ingen tilmelding, dog undtaget elever på Skt. Josefs Skole)
 • Rytmik for 1. kl. på elevens skole efter skoletid
 • Rytmik for 2. kl. på elevens skole efter skoletid
 • Rytmik for 3. kl. på elevens skole efter skoletid

Rytmik i 3. klasse

Som noget nyt i Roskilde Musiske Skole tilbydes nu rytmik i 3. klasse. Med udgangspunkt i en kreativ og legende læringsproces arbejdes der med:

 • Musikforståelse, musikindlevelse og musikoplevelse.
 • Bevægelse
 • Spil på instrumenter
 • Musikteori og hørelære
 • Musik, leg og bevægelse
 • Nodelære og musikkens grundbegreber
 • Komposition og direktion

Musikalsk spænder undervisningen over mange genrer - fra klassisk til rytmisk musik.
Rytmik i 3. klasse er en oplagt mulighed for at lære og være i musikkens verden, i en kreativ atmosfære, hvor musikglæde er omdrejningspunktet.

Skolereformen

I forbindelse med indføringen af den nye skolereform, har byrådet vedtaget, at der bliver indført obligatorisk rytmik i indskolingens 1. trin (0. klasse) efter sommerferien 2014.
Rytmikundervisningen for 1. og 2. klasse fortsætter som hidtil, hvor tilmelding foregår via menuen til venstre.

alt

Babyrytmik - Voksen/barn rytmik

På babyholdene skal vi synge, lege, lave remser, rytmer, motorik, sanselege, sanglege, danse og meget andet! Der fokuseres på kropslig og rumlig fornemmelse, kontakten mellem forældre og barn samt tidlig sprog- og rytmestimulering.
Børnene må tage både mor og far med - eller bare den ene. Det anbefales at man møder op i tøj, der er godt at røre sig i, samt at man medbringer et tæppe til babyerne.

Sæson 2017-18
Kom og syng, leg, spil, sans og dans!
Rytmik udvikler barnets motorik, balance, sprog, rytmesans og meget mere!

Hold for børn og deres voksne:

Hold for 2-5 mdr.
Torsdag kl. 10.10-10.55

Hold for 6-11 mdr.
Torsdage kl. 09.20-10.05

Hold for 1 årige
Torsdage kl. 08.30-09.15

Hold for 1-4 årige
Torsdage kl. 11.00-11.45

Der bliver undervist i 16 uger med start torsdag den 04. januar 2018.
Sidste undervisningsgang er den 17. maj 2018.
Bemærk venligst, ar Roskilde Musiske Skole holder ferielukket i både uge 7 og 8.

Betaling til babyrytmik er 1 rate som opkræves pr. 01.02.2018
Der er ingen refusion ved evt. udmeldelse. Pris kr. 480,00 (+ kr. 50,00 i kopi-afgift for nytilmeldte).

Undervisningen foregår på Kildegården, Helligkorsvej 5, 2. sal, Lokale 1

Voksen/barn rytmik

Her skal vi ind og opdage musikkens verden sammen med mor/far. Vi bruger alle sanserne mens vi danser, hopper og synger både gamle og kendte sange. Vi skal selvfølgelig også spille på trommer og andre små-instrumenter. En fantastisk mulighed for i nærhed med sit barn at stimulere lydhørhed for musik.

Hold for 2-3 årige
Mandage kl. 15.25-16.10

Hold for 4 år+
Mandage 16.15-17.00

Disse hold følger sæsonen og undervises 36 uger.
Sæsonen går fra torsdag den 24. august 2017 - fredag den 22. juni 2018.

Undervisningen foregår på Absalons Skole, Absalonsgade 2, Musiklokalet

Max antal deltagere: 12 børn pr. hold

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf. 46 31 41 35