Hjem Rytmik

alt

Rytmik YT still 

Generelt

Rytmik er en betegnelse for undervisning i musik og bevægelse, og foregår på hold.
Gennem sang, sanglege, bevægelseslege, dramalege og spil på rytmeinstrumenter og stavspil, samt brug af diverse redskaber så som bolde, tørklæder mm. vil eleverne arbejde med pulsfornemmelse, rytme, dynamik, klang, melodi samt fantasi, kropsbevidsthed og musikalsk udtryk.


Rytmikundervisningen stimulerer børnenes naturlige interesse og evne for musik, styrker den sociale og følelsesmæssige kompetence samt udviklingen af krop og sanser.
Undervisningen giver et godt fundament for den videre udfoldelse i Roskilde Musiske Skole.

Musisk Dag 2018 INSP Media 17
Rytmikafdelingen har pt. 6 forskellige typer undervisning:

 • Babyrytmik, Kildegården
 • Voksen/barn rytmik, 2-5/6 årige børn
 • Rytmik for indskolingens 1. trin (0. klasse) i skoletiden
  (kræver ingen tilmelding, dog undtaget elever på Skt. Josefs Skole)
 • Rytmik for 1. kl. på elevens skole efter skoletid
 • Rytmik for 2. kl. på elevens skole efter skoletid
 • Rytmik for 3. kl. på elevens skole efter skoletid

 

RMS Babyrytmik 2012 2 2

Babyrytmik

Sæson 2021-22

Kom og nyd en dejlig stund med dit barn gennem musikalsk samvær. Vi synger, danser, hopper, flyver, triller, spiller på tromme, rasler med rasleæg og prøver mange andre sjove instrumenter. Gennem kendte og ukendte sange stimulerer vi høresansen, følesansen og udfordrer os selv og børnene motorisk.

Hold for børn og deres voksne:

Hold for 2-5 mdr.
Mandage kl. 12.00-12.45

Hold for 6-11 mdr.
Mandage kl.12.55-13.40

Hold for 1 årige
Mandage kl. 10.55-11.40

Hold for 2-3 årige
Mandage kl. 10.00-10.45

Der bliver undervist i 12 uger med start mandag den 25. oktober 2021.

Betaling til babyrytmik er 1 rate som opkræves pr. 01.12.2021.
Der er ingen refusion ved evt. udmeldelse, når forløbet er i gang.

Pris kr. 390,00 (+ kr. 50,00 i kopi-afgift for nytilmeldte).

Undervisningen foregår i Musikkens Hus, Kildegården 6, 2. sal, Lokale 201.

Kristine Hanskov, der underviser på holdene, er uddannet klassisk kontrabassist, og har gennem de seneste 7 år arbejdet meget med musik med børn i alle aldre. Gennem hendes to barsler (siden 2018) er hun faldet mere og mere for småbørnsrytmikken og har derfor taget en videreuddannelse gennem Rytmikhuset. Da Kristine har danset folkedans siden hun var 2 år gammel vil der også være en del dans og bevægelse i timerne.

Gå til Tilmelding

Voksen/barn rytmik

Her skal vi ind og opdage musikkens verden sammen med mor/far. Vi bruger alle sanserne mens vi danser, hopper og synger både gamle og kendte sange. Vi skal selvfølgelig også spille på trommer og andre små-instrumenter. En fantastisk mulighed for i nærhed med sit barn at stimulere lydhørhed for musik.

Hold for 2-3 årige
Onsdage kl. 16.10-16.55

Hold for 4 år+
Onsdage kl. 17.00-17.45

Disse hold følger sæsonen og undervises 36 uger.

Undervisningen foregår i Musikkens Hus, Kildegården 6, 2. sal, Lokale 201.

Max antal deltagere: 12 børn pr. hold.

Se Priser og betingelser her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf. 46 31 41 35.

Rytmik for alle 0. klasseelever i Roskilde kommune

I forbindelse med indføringen af skolereformen i 2014 vedtog Byrådet obligatorisk rytmik i 0. klasse. Undervisningen er del af skoleskemaet, og tilmelding er ikke nødvendig (undtaget elever på Skt. Josef Skole).


Rytmik for 3. klasse - billede

Rytmik i 3. klasse

Som noget nyt i Roskilde Musiske Skole tilbydes nu rytmik i 3. klasse. Med udgangspunkt i en kreativ og legende læringsproces arbejdes der med:

 • Musikforståelse, musikindlevelse og musikoplevelse
 • Bevægelse
 • Spil på instrumenter
 • Musikteori og hørelære
 • Musik, leg og bevægelse
 • Nodelære og musikkens grundbegreber
 • Komposition og direktion

Musikalsk spænder undervisningen over mange genrer - fra klassisk til rytmisk musik.
Rytmik i 3. klasse er en oplagt mulighed for at lære og være i musikkens verden, i en kreativ atmosfære, hvor musikglæde er omdrejningspunktet.

Se Priser og betingelser her.