Hjem Sang

Sang

 

 

Solosang

Stemmen er et unikt instrument og det eneste instrument som vi naturligt medbringer hvorend vi står og går. Roskilde Musiske skole tilbyder undervisning i solosang fra 4. klasse. Vi tilbyder solosang i musical, klassisk og rytmisk sang. Elevens kunnen danner udgangspunkt for hvilke emner der arbejdes med i timerne.
Klassisk og rytmisk solosang undervisning indeholder blandt andet:

•    Grundlæggende vejrtrækning, støtte og kropsholdning
•    Klang, intonation,dynamik og frasering
•    Tekstfortolkning, genrekendskab og personligt udtryk
•    Improvisation/parafrase
•    Performance og sceneskræk
•    Hørelære, nodekendskab og formlære

Eleverne bliver indkaldt til en samlet workshop en gang om året, hvor de synger sammen og der tilbydes optræden på musikskolen/Roskilde i musikcaféer i løbet af året.

Særligt for Musical og Klassisk sang:
Undervisningen bygger på den klassiske sang tradition, hvor repertoiret spænder fra kendte smukke musicalsange, filmmusik, danske viser og til klassiske stykker.

Særligt for Rytmisk sang:
Repertoiret inden for rytmisk sang er baseret på jazz, pop, soul, rock , latin og alle tænkelige udløbere herfra.

 

Sanghold

Hvis du vil lære at synge sammen med andre og går i 5. eller 6. klasse, kan du tilmelde dig sanghold.

» Tilmeld Sanghold

 

Korsang

SPIREVIPPERNE, Tirsdag kl. 15.30-16.45
SpireVipperne er Roskilde Musiske Skoles allerførste trin på kor-linjen, for børn inden skolealderen (fra 4 år til og med 0. klasse)
Her får børnene forlænget og opretholdt deres umiddelbare glæde ved at synge. Undervisningen er for børn og deres voksne (forældre, bedsteforældre el.lign). De voksne forventes at deltage i en del af sangene.
Sangmaterialet spænder over børnesange, legesange, dansesange osv. men af og til synger vi også lidt popsange, eller måske en afrikansk sang! Sådan sikrer vi os, at det både bliver vedkommende for børnene og de voksne, der følger dem.
Der vil være forholdsvis fast form på undervisningens opbygning, og der vil være begrænset (og i så fald frivillig) koncertvirksomhed. Vi skal lege og synge!

 

MINIKOR, Tirsdag kl. 16.20-17.10
Minikor er for børn der er startet i skole (1.-3.klasse) Her foregår undervisningen uden voksne, men det anbefales dog, at de voksne opholder sig i nærheden, hvis barnet har brug for trøst eller andet.
Vi arbejder med opmærksomhed på hvad teksterne handler om, hvordan melodien bevæger sig og om at få kroppen med når man synger.
Oftest understøtter vi teksterne med bevægelser, jævnligt tager vi en dans eller sangleg, og af og til sniger vi lidt tidlig tostemmighed eller kropsrytmik med ind i billedet.
Sangmaterialet vælges bredt udfra børnesange, voksensange, årstidens sange, pop, rock, klassikere osv, eller efter aktuelle koncerter, vi deltager i.
Koncerter i løbet af året skal der regnes med – dog fortsat på frivillig basis, men der vil fra vores side blive opfordret til deltagelse! Vi træner derfor også lidt undervejs, at børnene synger sammen med mig for de voksne.

 

ALL STARZ, Onsdag kl. 15.30-16.45
All Starz er næste trin på korstigen i Roskilde Musiske Skole og omfatter børn på 4.-6. klassetrin.
Sangrepertoiret er primært på dansk, men vi kommer også til at synge på engelsk, afrikansk el.lign. Der vil være masser af nutidspop på repertoiret, men også musicals, film, dansk sangskat osv osv...
Bevægelse vil stadig være at spore i nogle af sangene, men udfra en lidt mere koreograferet vinkel.
Vi synger primært tostemmigt, har en del koncertvirksomhed og et par hyggeaftner i løbet af året, og bundlinjen er, at det skal være kanon skønt at synge i kor!

 

SING-IT, Onsdag kl. 16.50-18.05
Sing:It! er koret, du skal synge i, når du går i 7.-10. klasse.
Vi synger på dansk og engelsk - sangene hentes mest fra pop, soul, nutidig og al mulig anden rytmisk musik, men også fra fx den danske sangtradition, årstidens sange, ballader og andet godt – eller vi sammensætter efter aktuelle koncerter vi arbejder hen mod! Sangene er 2-3-stemmige alt efter korets besætning.
Vi arbejder med rytme, præcision, klang og en hel del sjov og ballade!
Vi optræder en del i lø-bet af året – af og til også på forespørgsel (fx op mod jul!), og så sørger vi selvfølgelig for at alle kender hinanden og holder nogle hyggeaftner i løbet af året!.

 

X-Choir, Onsdag kl. 18.30-20.30
Vær med fra starten, når et helt nyt kor for unge går i luften 15. september!
Synger du i badet? Bliver du glad i låget af musik og sang? Er du mellem 16 og 25 år? Kan du li’ at have indflydelse og sætte ting i gang sammen med andre?
Så er du sikkert klar til at udfordre dig selv i Roskildes nyeste kor, der går i luften 15. september!
Koret hedder lige nu XChoir. Måske skal vi hedde noget helt andet, for dette - og meget andet - skal du og de andre kormedlemmer beslutte sammen.
I X-Choir kommer du til at synge en masse forskelligt. Vi skal arbejde med at synge flerstemmigt og fantastisk, med og uden akkompagnement - både cover-numre og vores eget originale materiale.
Vi skal selvfølgelig ud at synge koncerter - og vi skal have det sjovt sammen - samtidig med at vi skal lyde godt og derfor forventer af hinanden, at vi møder op til prøverne og lægger kræfter i projektet!
Koret ledes på sangfronten af de to rutinerede kor-ledere, Camilla Tiedt Frith og Pernille Marstrand