Hjem Talentlinjen

talentlinjen

Talentlinje RMS

Talentlinjen er for dem, der bare ikke kan lade være…

Talentlinjen på Roskilde Musiske Skole er et treårigt musikalsk forløb for alle, der bare ikke kan lade musikken være og samtidig viser talent for og lyst til at ville arbejde seriøst med musikken. Elever bliver indstillet af deres hovedfagslærer. Man kan ikke selv melde sig til talentlinjen, det skal altid gå gennem egen lærer.

Undervisningen
Som talentelev modtager man dobbelt tid (50 minutter) til hovedfagsundervisningen, og hver mandag aften mødes hver årgang desuden til musikforståelse, som handler om alle aspekter af musikken, fx nodelære, gehør, musikhistorie, komposition og musikalsk analyse.
Der vil som regel ikke være lektier i musikforståelse, men vi forventer, at hovedfagslæreren følger op på arbejdet med nodelæsning og gehørspil, så eleven får lov at udvikle sine musikalske færdigheder optimalt.
Undervisningen er delt op i moduler, der tilgodeser alle genrer og niveauer.
Nogle mandage bliver holdene slået sammen, og alle skal derfor holde mandage mellem kl. 17 og 20 fri, selvom de fleste mandage foregår på de individuelle hold. Eleverne får at vide i god tid forinden, hvornår holdene er slået sammen.
Som noget nyt er de tre årgange ikke aldersopdelte. Det betyder, at der kan være et stort aldersspænd på hvert hold.

Arrangementer i løbet af sæsonen
Talentlinjen holder julefrokost sidste mandag før jul og årsprøvekoncert i juni. Til årsprøvekoncerten sidder en jury klar, og koncerten foregår som en festlig og åben koncert, hvor alle elever får mulighed for at vise, hvad de har arbejdet med i deres hovedfag løbet af året. Vi optræder desuden med et par fællesnumre ved denne lejlighed.
Vi arrangerer obligatoriske fokuslørdage og ekskursioner, hvor vi fordyber os i et særligt emne. Disse arrangementer er obligatoriske og bliver adviseret i god tid forinden. Talentelever er desuden ofte frontfigurer for Musisk Skole ved forskellige officielle events, og får mulighed for at optræde rundt omkring.


Talentlinje RMS Nytarskoncert
Optagelsesprøven
For at blive optaget på talentlinjen skal man til en optagelsesprøve. Ved prøven vil der være en særdeles rar jury til stede. Man skal spille eller synge et stykke af max fire minutters varighed. Derudover tjekker vi, hvordan eleven hører toner og rytmer. Vi slutter af med en lille samtale, så vi kan lære de enkelte ansøgere bedre at kende. Det hele foregår i en behagelig atmosfære.

Talentlinjeforløbet er maksimalt treårigt. Hver sæson afsluttes med en flot offentlig årsprøvekoncert samt en skriftlig udtalelse, der bl.a. tager afsæt i hovedfagslærerens udtalelse og elevens deltagelse i fællesfagene.

Bemærk: Det er ikke et must, at man skal kunne læse noder ved optagelsesprøven, men vi forventer, at alle talentelever i løbet af deres første år på talentlinjen får en generel forståelse for nodelæsning.

For at blive talentelev skal man have lyst til at arbejde seriøst med musikken, man skal indstilles af sin egen lærer, og man skal afsætte mandage mellem kl. 17 og 20 til musikforståelse (for det meste dog kun 50 minutter om ugen) samt to til tre fokuslørdage/ekskursionsaftener til specielle aktiviteter. Hovedfagslæreren har særligt fokus på talentelevens musikalske, tekniske og teoretiske udvikling, og forældre underskriver en kontrakt med Roskilde Musiske Skole, så vi ved, at de støtter op om elevens deltagelse på talentlinjen.