Hjem Talentlinjen

talentlinjen

Talentlinje RMS

Talentlinjen er for dem, der bare ikke kan lade være…

Talentlinjen på Roskilde Musiske Skole er et treårigt musikalsk forløb for alle, der bare ikke kan lade musikken være og samtidig viser talent for og lyst til at ville arbejde seriøst med tingene. Elever på talentlinjens første årgang går typisk i 6. eller 7. klasse og kommer derfor til optagelsesprøve til talentlinjens første år allerede i 5. eller 6. klasse. Ældre elever kan dog undtagelsesvis og efter individuel aftale blive optaget på 2. eller 3. årgang. Elever bliver indstillet af deres hovedfagslærer. Man kan ikke selv melde sig til talentlinjen, det skal altid gå gennem egen lærer.

Undervisningen
Som talentelev modtager man dobbelt tid til hovedfagsundervisningen. Hver mandag mødes hver årgang desuden til Musikforståelse. Nogle gange bliver holdene slået sammen, og man skal derfor have mulighed for at afsætte ekstra tid en gang imellem. Musikforståelse handler om alle aspekter af musikken, fx musikteori (noder), hørelære (gehør), musikhistorie, komposition og musikalsk analyse, og undervisningen er delt op i moduler, der tilgodeser alle genrer og niveauer.

Derudover arrangerer vi to til tre obligatoriske fokuslørdage eller ekskursioner, hvor vi fordyber os i et særligt emne. Talentelever bliver desuden frontfigurer for Musisk Skole ved forskellige officielle events, og får tilbud om at optræde rundt omkring.


Talentlinje RMS Nytarskoncert
Optagelsesprøven
For at blive optaget på talentlinjen skal man til en optagelsesprøve. Ved prøven vil der være en særdeles rar jury til stede. Man skal spille eller synge et stykke af max fire minutters varighed. Derudover tjekker vi, hvordan eleven hører toner og rytmer. Vi slutter af med en lille samtale, så vi kan lære de enkelte ansøgere bedre at kende. Det hele foregår i en behagelig atmosfære.

Talentlinjeforløbet er maksimalt treårigt. Hver sæson afsluttes med en flot offentlig årsprøvekoncert samt en skriftlig udtalelse, der bl.a. tager afsæt i hovedfagslærerens udtalelse og elevens deltagelse i fællesfagene.

Bemærk: Det er ikke et must, at man skal kunne læse noder ved optagelsesprøven, men vi forventer, at alle talentelever i løbet af deres første år på talentlinjen får en generel forståelse for nodelæsning.

For at blive talentelev skal man have lyst til at arbejde seriøst med musikken, man skal indstilles af sin egen lærer, og man skal afsætte mandage mellem kl. 17 og 20 til musikforståelse (for det meste dog kun 50 minutter om ugen) samt to til tre fokuslørdage/ekskursionsaftener til specielle aktiviteter. Hovedfagslæreren har særligt fokus på talentelevens musikalske, tekniske og teoretiske udvikling, og forældre underskriver en kontrakt med Roskilde Musiske Skole, så vi ved, at de støtter op om elevens deltagelse på talentlinjen.