Sang

Solosang

Stemmen er et unikt instrument og det eneste instrument som vi naturligt medbringer hvor end vi står og går. Roskilde Musiske Skole tilbyder undervisning i solosang fra 4. klasse.

Vi tilbyder solosang i musical, klassisk og rytmisk sang. Din kunnen danner udgangspunkt for, hvilke emner der arbejdes med. 

Klassisk og rytmisk solosang undervisning indeholder blandt andet:

•    Grundlæggende vejrtrækning, støtte og kropsholdning
•    Klang, intonation, dynamik og frasering 
•    Tekstfortolkning, genrekendskab og personligt udtryk
•    Improvisation/parafrase
•    Performance og sceneskræk
•    Hørelære, nodekendskab og formlære

Sangere bliver inviteret til en samlet workshop en gang om året, hvor vi synger sammen og der tilbydes optræden til caféaftener på Musisk Skole i løbet af året.

Særligt for Musical og Klassisk sang

Undervisningen bygger på den klassiske sangtradition, hvor repertoiret spænder fra kendte smukke musicalsange, filmmusik, danske viser og til klassiske stykker.

Særligt for Rytmisk sang

Repertoiret inden for rytmisk sang er baseret på jazz, pop, soul, rock , latin og alle tænkelige udløbere herfra.

Sanghold

Hvis du vil lære at synge sammen med andre og går i 5. eller 6. klasse, kan du tilmelde dig sanghold.

Korsang

SPIREVIPPERNE, Tirsdag kl. 15.30-16.15, Absalons Skole
SpireVipperne er Roskilde Musiske Skoles allerførste trin på kor-linjen, for børn inden skolealderen (fra 4 år til og med 0. klasse).

Her får børnene forlænget og opretholdt deres umiddelbare glæde ved at synge. Undervisningen er for børn og deres voksne (forældre, bedsteforældre el.lign). De voksne forventes at deltage i en del af sangene.

Sangmaterialet spænder over børnesange, legesange, dansesange osv. men af og til synger vi også lidt popsange, eller måske en afrikansk sang! Sådan sikrer vi os, at det både bliver vedkommende for børnene og de voksne, der følger dem.

Der vil være forholdsvis fast form på undervisningens opbygning, og der vil være begrænset (og i så fald frivillig) koncertvirksomhed. Vi skal lege og synge!

MINIKOR, Tirsdag kl. 16.20-17.10, Absalons Skole
Minikor er for børn der er startet i skole (1.-3.klasse) Her foregår undervisningen uden voksne, men det anbefales dog, at de voksne opholder sig i nærheden, hvis barnet har brug for trøst eller andet.

Vi arbejder med opmærksomhed på hvad teksterne handler om, hvordan melodien bevæger sig og om at få kroppen med når man synger.

Oftest understøtter vi teksterne med bevægelser, jævnligt tager vi en dans eller sangleg, og af og til sniger vi lidt tidlig tostemmighed eller kropsrytmik med ind i billedet.

Sangmaterialet vælges bredt udfra børnesange, voksensange, årstidens sange, pop, rock, klassikere osv, eller efter aktuelle koncerter, vi deltager i.

Koncerter i løbet af året skal der regnes med – dog fortsat på frivillig basis, men der vil fra vores side blive opfordret til deltagelse! Vi træner derfor også lidt undervejs, at børnene synger sammen med mig for de voksne.

Koret ledes på sangfronten af de to rutinerede kor-ledere, Anna Bondo og Anna Egholm.

ALL STARZ, Onsdag kl. 15.30-16.45, Musikkens Hus – Kildegården 
All Starz er næste trin på korstigen i Roskilde Musiske Skole og omfatter børn på 4.-6. klassetrin.
Sangrepertoiret er primært på dansk, men vi kommer også til at synge på engelsk, afrikansk el.lign. Der vil være masser af nutidspop på repertoiret, men også musicals, film, dansk sangskat osv osv…
Bevægelse vil stadig være at spore i nogle af sangene, men udfra en lidt mere koreograferet vinkel.
Vi synger primært tostemmigt, har en del koncertvirksomhed og et par hyggeaftner i løbet af året, og bundlinjen er, at det skal være kanon skønt at synge i kor!

Koret ledes på sangfronten af de to rutinerede kor-ledere, Camilla Tiedt Frith og Pernille Marstrand.

SING-IT, Onsdag kl. 16.45-18.00, Musikkens Hus – Kildegården 
Sing:It! er koret, du skal synge i, når du går i 7.-10. klasse.

Vi synger på dansk og engelsk – sangene hentes mest fra pop, soul, nutidig og al mulig anden rytmisk musik, men også fra fx den danske sangtradition, årstidens sange, ballader og andet godt – eller vi sammensætter efter aktuelle koncerter vi arbejder hen mod! Sangene er 2-3-stemmige alt efter korets besætning.

Vi arbejder med rytme, præcision, klang og en hel del sjov og ballade!

Vi optræder en del i lø-bet af året – af og til også på forespørgsel (fx op mod jul!), og så sørger vi selvfølgelig for at alle kender hinanden og holder nogle hyggeaftner i løbet af året!

Koret ledes på sangfronten af de to rutinerede kor-ledere, Camilla Tiedt Frith og Pernille Marstrand.

GENKLANG, Onsdag kl. 18.30-20.30, Musikkens Hus – Kildegården
Synger du i badet? Bliver du glad i låget af musik og sang? Er du mellem 16 og 25 år? Kan du li’ at have indflydelse og sætte ting i gang sammen med andre?

I Genklang kommer du til at synge en masse forskelligt. Vi arbejder med at synge flerstemmigt og fantastisk, med og uden akkompagnement – både cover-numre og vores eget originale materiale. 

Vi synger koncerter – og har det sjovt sammen – samtidig med at vi lyder godt og derfor forventer af hinanden, at vi møder op til prøverne og lægger kræfter i projektet!

Koret ledes på sangfronten af de to rutinerede kor-ledere, Camilla Tiedt Frith og Pernille Marstrand.