Merete Elisabeth Tønning

Merete har ansvaret for organisationens pædagogiske arbejde, med særlig fokus på fødekæde, dvs. tilbud til alle børn lige fra daginstitutionsalderen og op gennem hele skoletiden. Endvidere fokus på brobygning. Daglig ledelse af alle aktiviteter i kommunens daginstitutioner samt af aktiviteterne på indskolingsområdet i alle kommunens folkeskoler

Email

mereteel
@roskilde.dk

Telefon

40 17 29 54