Mælkebøtten – et musisk projekt i børnehøjde

Nyhed


“Man danser før man går, og man synger før man taler”

Et samarbejde mellem Roskilde Musiske Skole og Børnehuset Mælkebøtten har ført til et 3-årigt projekt, hvor børnehavebørn og -pædagoger får rytmikundervisning af Musisk Skoles rytmikunderviser, Britt Egevang.

Projektet varer fra sommeren 2020 til 2023 og er støttet af Børne- og Undervisningsministeriets ansøgningspulje til bedre fordeling i daginstitutioner – skærpelse af daginstitutionernes profil.

Projektet er en del af handleplanen under Roskilde Kommunes Musikbystrategi.

Produceret af INSP! Media for Roskilde Musiske Skole og Roskilde Kommune.