MUSIK OG BEVÆGELSE

Voksen/barn-rytmik – Rytmik for skoleelever

Rytmik er en betegnelse for undervisning i musik og bevægelse, og foregår på hold. Gennem sang, sanglege, bevægelseslege, dramalege og spil på rytmeinstrumenter og stavspil, samt brug af diverse redskaber så som bolde, tørklæder mm. arbejder vi med pulsfornemmelse, rytme, dynamik, klang, melodi, fantasi, kropsbevidsthed og musikalsk udtryk.

Rytmikundervisningen stimulerer børnenes naturlige interesse og evne for musik, styrker den sociale og følelsesmæssige kompetence og udviklingen af krop og sanser.

Undervisningen giver et godt fundament for den videre udfoldelse i Roskilde Musiske Skole.

Rytmikhold
Voksen/barnrytmik – for 2 til 5/6-årige – Musikkens Hus, Kildegården 6
Rytmik for indskolingen (0. klasse) i skoletiden
Rytmik for 1. klasse på barnets skole efter skoletid
Rytmik for 2. klasse på barnets skole efter skoletid
Rytmik for 3. klasse på elevens skole efter skoletid