Tilmelding

Ny elev

OBS: Husk at læse Roskilde Musiske Skoles betingelser inden du tilmelder dig, så du ikke bliver overrasket over “det der står med småt” nedenfor.

Nuværende/tidligere elev

Som forældre/værge kan du benytte MitID eller Brugernavn og tilhørende adgangskode. Har du som forældre/værge flere børn i RMS, kan du med fordel logge ind som dig selv.

Priser og betingelser

Priser pr. rate (i alt 5 rater)2022/2023
Billedkunstkr. 452,-
Rytmik i 0.-3. klassekr. 238,-
Forældre/barn rytmikkr. 238,-
Instrumental- og solosangundervisningkr. 638,-
DIM bandsammenspil og instrumentalholdkr. 440,-
Kor *kr. 238,-
Instrumentleje (pr. sæson, fra 2. år)kr. 605,-
* Kor er gratis når man også modtager undervisning i Solosang / Holdsang

Rater

Der er 5 rater i en sæson:

 1. rate betales 01/10
  Indeholder kopiafgift på kr 50,- pr. fag. Afgiften dækker bl.a. udgifter til Copydan.
 2. rate betales 01/12
  Indeholder evt. instrumentleje.
  (1. sæson lånes instrument gratis)
 3. rate betales 01/02
 4. rate betales 01/04
 5. rate betales 01/06

Opkrævning

Betaling til Roskilde Musiske Skole kan opkræves på 3 måder:

 1. Girokortet sendes til din digitale postkasse
 2. Betalingen kan tilmeldes til Betalingsservice. Bemærk, at den første faktura skal betales. Eventuel tilmelding til Betalingsservice vil først gælde for fremtidige opkrævninger.
 3. Girokortet sendes med posten – KUN ved fritagelse fra digital post

Søskenderabat

Søskenderabat udgør 25% på billigste fag.

For at opnå søskenderabat kræves samme betaler.
Der er ikke flerfagsrabat.

Restancer

Vi optager ikke elever der står i restance til Roskilde Musiske Skole.

Der opkræves et rykkergebyr på kr. 250,- ved for sen betaling.

Indmeldelse

Som udgangspunkt tilbyder vi vores pladser efter ”først-til-mølle” princippet. 

Der kan desværre forekomme venteliste.

INSTRUMENTLEJE

Instrumentleje er gratis første år. Det er ikke muligt at leje klaverer eller slagtøjsinstrumenter.
Henvendelser vedr. instrumentudlån, skriv til instrument@roskildemusiskeskole.dk

Udmeldelse

Ved udmeldelse efter 31. oktober er der betalingspligt for resten af sæsonen.

Udmeldelse skal meddeles kontoret pr. mail til rms@roskilde.dk — det er ikke tilstrækkeligt at meddele ophør til læreren.

1. rate skal under alle omstændigheder betales.


Elever, der bliver meldt ind i løbet af sæsonen, har en rate betalt prøvetid.

Betaling til babyrytmik er 1 rate, og der er ingen refusion ved eventuel udmeldelse.

Hvornår sletter vi din tilmelding automatisk?

Det gør vi,

 • når du ved tilmelding bor udenfor Roskilde Kommune
 • når du pga. alder ikke er berettiget til undervisning

Du kan tidligst komme på venteliste i løbet af foråret, klassetrinet før vi tilbyder undervisning i det valgte fag.
Et eksempel: Hvis du ønsker trommeundervisning, tilbyder vi det fra 2. klasse. Du kan derfor tidligst komme på ventelisten i løbet af foråret, når du går i 1. klasse.

Aflysninger/elevafbud

Hvis Roskilde Musiske Skole ved sæsonens afslutning har aflyst undervisningen mere end 3 gange pr. fag (pga. lærersygdom, afvikling af 6. ferieuge, tjenestefri osv.), har hjemmet krav på tilbagebetaling for de mistede lektioner.

Den enkelte lærer kan i løbet af sæsonen aflyse den almindelige undervisning og erstatte den med relevante tiltag.

Eventuel tilbagebetaling vil blive overført til NEM-konto i juli/august måned.

Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes ikke.

Afbud skal altid meddeles læreren.

Fotografering/video

Ved Roskilde Musiske Skoles undervisning, koncerter og arrangementer, vil der løbende blive fotograferet og filmet. Situationsbilleder og videoer vil herefter primært blive anvendt på hjemmesiden og enkelte sociale medier.

Såfremt man ikke ønsker at være med på offentliggjorte billeder og videoer fra Musisk Skole, kan dette til hver en tid meddeles skriftligt til kontoret pr. e-mail på rms@roskilde.dk.

Fritidspasordning

Du kan søge om plads gennem Fritidspasordningen i Roskilde Kommune til aktiviteter i Roskilde Musiske Skole. Læs mere om denne mulighed her og kontakt kontoret for yderligere information.